StartNyheterFöretagetTjänsterJobb & ProjektKontakta oss
 
  Den tekniska utvecklingen innebär inte bara nya möjligheter. Den kan även väcka en del frågetecken:


 
  • Vilka tekniska lösningar bör man välja?
  • Går det att integrera ny teknik i produktionslinjen utan att diskvalificera den befintliga?
  • Går maskinparken att uppdatera?
  • Vad kan man göra när det inte finns några lösningar som passar företaget?
  • Hur löser man övergången till ny teknik utan att det drabbar produktionen?
 Det är här NE Konstruktioner kommer in. Vi har specialiserat oss på att räta ut tekniska frågetecken och komma med lösningar som innebär goda nyheter för både produktion och ekonomiavdelning. Nedan ser du några av de tjänster vi erbjuder:

Identifikation - Vad är problemet? Varför?
Genom att först göra en noggrann analys av nuläget kan vi hitta de verkliga akilleshälarna i maskinen eller linjen. Vi kartlägger var, hur och varför.
Sedan lägger vi, tillsammans med företaget - upp en strategi för hur vi
går vidare.


Vad är problemet?

Effektivisering - Från flaskhals till motorväg.
Ibland kan även små, strategiska ingrepp i maskinparken få mycket positiva effekter. Genom att automatisera tidskrävande och enformiga delmoment förkortas löptiderna samtidigt som felprocenten minskar. Byter vi ut
"trötta" och omoderna delar kan den övriga maskinparken få nytt liv.
Vi ökar prestandan och ger dina maskiner mer muskler.


Små ingrepp.

Integrering - Det bästa av två världar.
Genom att kombinera gammal och ny teknik kan väl fungerande och
välbeprövade produktionslösningar få ett nytt liv. Vi integrerar nya lösningar
med befintliga maskiner och programvara. På så sätt hjälper vi dig att bygga
för morgondagen, redan idag.

Installation - Klara. Färdiga. Gå
En viktig ingrediens bakom en lyckad investering är en smidig installation.
Vi hjälper dig att installera ny teknik och nya rutiner utan att det blir onödiga
stopp i produktionen. Denna del omfattar också felsökning och intrimning.


Klara. Färdiga. Gå.

Uppföljning - Säkerhet framåt.
Speciella rapportskrivande övervakningssystem och kundanpassade serviceavtal innebär maximal driftsäkerhet och minimalt med störningar.
De mjukvarubaserade applikationerna garanterar dessutom att våra
lösningar fungerar med framtidens teknik. Fortsatta uppgraderingar och förändringar blir därför både enklare och billigare.

  

Start | Nyheter | Företaget | Tjänster | Jobb | Kontakt